Rada PEFCTM (Program Zatwierdzania Systemów Certyfikacji Leśnej) jest niezależną, pozarządową organizacją non-profit założoną w 1999 r., która promuje zrównoważoną gospodarkę leśną poprzez certyfikację przeprowadzaną przez niezależną stronę trzecią. Organizacja PEFCTM dostarcza mechanizm zapewniający nabywców papierowych i drewnianych produktów,
że promują one zrównoważoną gospodarkę leśną.

PEFCTM jest globalną organizacją umożliwiającą ocenę i wielostronne rozpoznanie krajowych schematów certyfikacji lasów rozwijanych w procesie angażującym wielu interesariuszy.
Te krajowe schematy budują ponad- i międzyrządowe procesy promocji zrównoważonej gospodarki leśnej – stałe mechanizmy wspierane przez 149 rządów na świecie, pokrywające 85% powierzchni lasów na świecie.

PEFCTM zrzesza obecnie 35 niezależnych członków krajowych systemów certyfikacji lasów,
z których 23 do tej pory poddanych zostało rygorystycznemu procesowi (angażującemu publiczne konsultacje i wiedzę niezależnych ekspertów).

 

Certyfikacja PEFCTM Chain of Custody

Certyfikacja PEFCTM umożliwia znakowanie i wprowadzenie na rynek produktów pochodzących z drewna pozyskanego z zachowaniem zasad zrównoważonej gospodarki leśnej. Firmy zajmujące się gospodarką leśną, aby móc sprzedawać produkty oznaczone znakiem PEFCTM - muszą uzyskać certyfikat gospodarki leśnej, zaś przedsiębiorstwa przetwarzające i handlujące drewnem
lub produktami pochodnymi muszą uzyskać certyfikat kontroli pochodzenia produktu CoC.

 

Główne korzyści wynikające z certyfikacji systemu PEFCTM to:

  • pozyskanie nowych rynków i zwiększenie inwestycji;
  • zwiększenie konkurencyjności;
  • poprawa wizerunku firmy;
  • zwiększenie zaufania klientów;
  • potwierdzenie, iż uzyskane produkty pochodzą z obszarów, gdzie prowadzona jest polityka zrównoważonej gospodarki leśnej.

 

__________________________

 

BMTC POLAND realizuje usługi certyfikacji PEFCTM we współpracy z:

BMTRADA-Logo-medium

__________________________

 

Numer posiadanej przez BM TRADA licencji to:

PEFC/16-44-002  

Skontaktuj się z nami:
 

BMTC Poland Sp. z o.o.

tel. (71) 725 60 73, fax (71) 794 70 11

www.bmtrada.pl, biuro@bmtrada.pl